langepaarsebloembreed

Algemene voorwaarden Praktijk-by Karo

De Algemene Voorwaarden van Praktijk-by Karo zijn van toepassing op ALLE diensten die bij Werk met mij en Holistisch genoemd zijn: het geldt dus voor alle soorten consulten/trajecten & methodes: aanbiedingen, behandelingen en (samenwerkings)overeenkomsten die tussen de Praktijk-by Karo en de Cliënt worden afgesproken.

In deze Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor het goed verlopen van allerlei zaken in mijn praktijk: ze geven duidelijkheid over wat we van elkaar kunnen verwachten. Er wordt in aangegeven hoe de ZAKEN in mijn praktijk GEREGELD zijn. Daarnaast staat beschreven hoe het zit met verantwoordelijkheden van mij, de Therapeute, en jou, de Cliënt, en onze aansprakelijkheid. Er wordt aan gegeven onder welke voorwaarden de behandelingen gegeven worden door de mij, de Therapeut (opdrachtnemer). Ook wordt omschreven onder welke voorwaarden de behandelingen worden ontvangen door jou, de Client (opdrachtgever). Het is belangrijk om deze voorwaarden goed door te nemen voor je in behandeling komt in mijn praktijk. Als je in mijn praktijk komt, ga ik er vanuit dat je deze Algemene voorwaarden hebt gelezen.

Mochten de Algemene voorwaarden wijzigen, dan zal ik je daar via de mail attent op maken. In de volgende paragrafen worden de onderstaande onderdelen in de volgende volgorde beschreven:

Vertrouwelijke informatie

In mijn praktijk zal ik jou met respect behandelen. Ik zal vertrouwelijk met jouw informatie omgaan. Ik verwacht van jou dat je op de zelfde manier omgaat met de vertrouwelijke informatie die ik jou toevertrouw, mocht dat van belang zijn voor je behandeling.

Mocht er overleg met DERDEN/andere COLLEGA’S nodig zijn, dan zal ik altijd (schriftelijk) toestemming hier voor vragen voor het uitwisselen van informatie over jou als cliënt. Dit wordt schriftelijk vastgelegd via mail/whatsapp. .

Mijn client-administratie systeem

Mijn administratie systeem heet MIJN DIAD en is volledig AVG veilig Je gegevens worden volledig vertrouwelijk verwerkt en opgeslagen. Ik leg in dit systeem tevens een dossier aan over je behandelingen. Na elke behandeling leg ik verslag aan over: de werkwijze, resultaat, observaties, symptomen, ervaringen en toegepaste technieken / middelen om mijn werk toetsbaar en inzichtelijk te maken. Tevens om mijn consulten zo optimaal mogelijk te maken door die info terug te kunnen lezen. Op https://www.mijndiad.nl/verwerkersovereenkomst-v12/ kun je lezen hoe er met je persoonlijke gegevens in mijn administratie systeem MIJN DIAD wordt omgegaan.

Bij aanvang van behandelingen bij mij, ondertekenen we samen een SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, waarin we de behandelingen, prijs en andere afspraken vast leggen, zodat hier geen onduidelijkheid over bestaat. Deze wordt toegevoegd aan je dossier en per mail aan je toegestuurd. Je adres of email gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de volgende handelingen door de Therapeute en zullen niet gedeeld worden met derden tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken is met de cliënt. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het dossier.

De volgende acties mogen gedaan worden door de therapeut via de email van MIJNDIAD gedaan: onderlinge communicatie. Je Emailadres wordt alleen gebruikt als je hier voor toestemming hebt gegeven. Je ontvangt via MIJNDIAD alleen informatie over veranderingen in de Algemene voorwaarden, afspraakbevestigingen en je facturen.

Je kan je apart inschrijven voor mijn NIEUWSBRIEF als je informatie over acties en interessante content wilt ontvangen. Je ontvangt hier toe een uitnodiging via de mail. je kan je te alle tijden onderaan de nieuwsbrief weer UIT-SCHRIJVEN

Behandelings voorwaarden

De behandelingen die je bij mij ondergaat, zijn niet bedoelt om “medische condities” ( zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of als dusdanig te behandelen. Ze geven op geen enkele wijze geneeskundige garanties. Ze kunnen aanvullend werken op de reguliere zorg, maar vervangen de reguliere medische behandeling niet.

Hygiëne

Om het MILIEU te sparen stel ik het op prijs als je zelf 2 grote badlakens meeneemt, mocht therapeutische massage of Lichaamswerk in je pakket/traject zitten. In verband met de hygiëne kan IK de handdoeken maar één keer gebruiken, terwijl jij zelf deze handdoeken nog een keer kan gebruiken. Ik vind het een goede zaak om samen op deze wijze te werken aan een beter milieu. Voor de hoofdsteun en armsteun gebruik ik wasbare hoesjes..

Om hygiënisch te kunnen werken verwacht ik van jou dat je je voor een massage opgefrist (het liefst gedoucht) hebt. Tijdens de massage draag je prettig zittend ONDERGOED , dat gedurende de behandeling AAN blijft. Zorg er voor dat je geen nieuw ondergoed draagt in verband met de massageolie. Tijdens de corona tijd wordt je via de mail op de hoogte gesteld van de maatregelen die genomen zijn. Je wordt gevraagd deze te accepteren. Daarnaast wordt je de GEZONDHEIDSCHECK  toe gestuurd. Deze check doe je de ochtend van je afspraak en geeft het antwoord via mail of whatsappje aan mij door. Dat doe ik ook naar jou. Zo kunnen we veilig samen het consult ingaan.

Tijden & duur van de behandeling

De gereserveerde tijd van je consult staat per consult aangegeven (WERK MET MIJ) en word van te voren met je besproken. Deze tijd is inclusief gesprek , methodiek, drinken voor & na de behandeling en napraten. Je wordt op tijd verwacht, maar graag niet meer dan 5 minuten voor de afspraak. Mocht je toch eerder zijn dan kun je onder de veranda, die voor de praktijkruimte staat, gaan zitten. Je kunt op de afgesproken tijd op de deur kloppen.

Om je de volledige aandacht te kunnen geven, neem ik zelf geen telefoontjes aan tijdens de behandelingen die ik geef. Daarom vraag ik jou om je mobiel ook uit te schakelen. Zodat we niet gestoord zullen worden. Bij noodgevallen/-situaties is dit uiteraard natuurlijk bespreekbaar.

Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoek ik je om MIJ te INFORMEREN ALS: 

  • je onder behandeling bent bij een specialist,
  • een ziekte of lichamelijke afwijkingen hebt,
  • eerdere operaties of ongelukken hebt gehad
  • of medicijnen gebruikt.

Alleen hierdoor kan ik je de beste en zorg op maat geven. Bij het niet melden van medische aandoeningen en ziektes ben ik niet verantwoordelijk voor de gevolgen van behandelingen, mocht deze daardoor nadelige gevolgen geven.

Praktijk-by karo is op geen enkele wijze/ NIET AANSPRAKELIJK voor de kwaliteit en samenstelling van de door de opdrachtnemer geadviseerde remedies en producten. De leverancier van deze producten is hiervoor verantwoordelijk. Ik zal je zo goed mogelijk op basis van mijn kennis, kunde en ervaring je hierin adviseren. Jij als cliënt blijft wel ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuze(n), je eigen gedrag en de consequenties hiervan. Zowel tijdens en na de tijd van de behandeling. De therapeut zal informatie over de over behandelingen, technieken, methodes en remedies/producten op een voor jou begrijpelijke wijze communiceren. Praktijk – by karo is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, materiële en/of immateriële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de de opdrachtnemer. Praktijk-by karo is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van uw persoonlijke bezittingen.

Afspraken over Annulering consult & aanpassingen prijzen

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het annuleren van consulten vanuit mijn of van jouw kant.

PRAKTIJK-by karo behoudt het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de therapeut haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

JIJ kunt de afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 24 uur voor de gereserveerde tijd. Wil je de afspraak op de gereserveerde dag nog afbellen of verzetten dan word de helft van de behandelingskosten in rekening gebracht. Kom je zonder bericht te sturen niet naar het afgesproken consult? Dan ben ik helaas wel genoodzaakt om de volledige behandeling in rekening te brengen.

Bejegening

Praktijk –by karo gaat professioneel om met de persoonlijke grenzen van haar cliënten. Behandelingen en methoden worden in overleg besproken. Daarnaast ga ik er vanuit dat jij als cliënt ook mij met respect tegemoet treed. Hieronder valt ook dat seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs worden gesteld. De behandeling wordt direct gestopt.

Tarieven

De PRIJZEN van de behandelingen van Praktijk-by Karo zijn te vinden bij WERK MET MIJ. Tijdens de consulten in de praktijk zijn de volgende zaken INCLUSUEF: de afgesproken behandeling/dienst, evt. incl. BTW, drinken, iets lekkers bij de thee en NATURRGENEESKUNDIGE MIDDELEN zoals etherische oliën/bloesemremedie.

Voor de MIDDELEN/behandelingen die voor THUIS GEBRUIK zijn wordt een vergoeding gevraagd: zijn inclusief het uitzoeken, het op maat maken van producten, het bereiden van de producten.

Praktijk-by Karo behoudt zich volgens deze Algemene voorwaarden van Praktijk-by Karo het recht voor om 1x per jaar/ jaarlijks haar tarieven te wijzigen. Zij zal dit een maand voor de tariefwijziging aan haar cliënten communiceren.

Klachten

Bij klachten ga ik er vanuit dat je die MONDELING bespreekbaar maakt bij me. Zodat we die samen kunnen bespreken, kunnen kijken wat er aangepast kan worden  en een oplossing voor vinden. Ik hoor graag je feedback en zal er alles aan doen om onze samenwerking van mijn kant naar tevredenheid te laten verlopen. Ik verwacht van jou dezelfde inspanning en inzet. Het is goed om je klacht ook schriftelijk bij me aan te geven. Ik voeg deze aan je dossier toe. Zodat alles transparant blijft.

Mocht het NODIG zijn om een DERDE PARTIJ in te schakelen om uit een eventueel geschil te komen, dan zal ik  dit natuurlijk doen in samenspraak en overleg met jou. De kosten hiervoor worden door opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk 50-50 gedeeld.

Ik hoop dat de ALGEMENE VOORWAARDEN van Praktijk-by Karo duidelijk voor je is. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust Contact met mij op.

Is getekend, 1 september 2021

Karolina Wolvekamp

Maak een afspraak