Informatiefolder EMDR

Het waarom van deze informatie folder

Vóórdat je je EMDR- behandeling plaats kan vinden, is het voor jouw proces belangrijk dat je deze informatie over EMDR hebt gelezen en begrepen. Daarnaast is het belangrijk dat je GEMOTIVEERD bent om dit proces in te gaan. En … dat je met VERTROUWEN in JEZELF en MIJ er in staat. Ik neem er de tijd voor om samen met jou er voor te zorgen dat al deze stukjes goed voelen. We gaan namelijk samen deze REIS maken. Dan is het wel belangrijk dat je als REISGENOTEN elkaar vertrouwd, weet wat je aan elkaar hebt en weet waar je naar toe gaat. Ik als je REISLEIDER en jij als REIZIGER, waarbij jij goed aangeeft wat voor jou GOED VOELT en wat niet.

Mochten er dus tijdens het lezen van deze info vragen je te binnen schieten schrijf ze gelijk op en neem ze mee naar ons eerstvolgende (KENIISMAKINGS)GESPREK. Of stuur een bericht via Contact of mail / whatsapp of bel 06-27858776. Dan nemen we je vragen samen door. Het is belangrijk dat je goed weet hoe alles verloopt, zodat je ongestoord de EMDR-behandeling kan ondergaan, zonder met allemaal vragen nog in je hoofd te zitten.

Inhoud van de folder

Wat is EMDR?

EMDR is ontdekt en ontwikkeld door Francine Shapiro in 1989. Zij was een Amerikaanse psychologe. In de afgelopen decennia is deze methode steeds verder verfijnd, door ontwikkelt en onderzocht. Het is een zeer effectieve therapie gebleken. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen, dat EMDR heel heilzaam is. EMDR helpt de nare herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken, waarmee de klachten die daar mee samengaan verminderen en/of verdwijnen.

E.M.D.R is de afkorting voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. = Oog + bewegingen +angst verminderen en -verwerken.

Dit betekent dat door bepaalde oogbewegingen te doen, worden de negatieve ladingen/angst weg gehaald/verminderd van de nare ervaring. Deze worden in het brein verwerkt. In het begin dachten ze dat het de oogbewegingen waren, die er voor zorgde dat de herinnering verwerkt werd. Nu blijkt door onderzoek dat veel vormen van afleiding hierbij helpen (zie DAT & HOE WERKT EMDR). Het is 1 van de meest effectieve therapie -vormen die gebruikt wordt, voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Dat kunnen ERVARINGEN zijn als: een ongeval, slachtoffer van een geweldsmisdrijf, sexueel, geestelijke en/of fysieke misbruikervaring(en), Een medische ingreep, gepest-worden-ervaringen, plotseling verlies van een dierbare, mensen en zaken (ontslag, geld) enz.

Symptomen/klachten na een nare ervaring

Bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen diep ingrijpen op je leven. Soms kun je die zelf verwerken/een plek geven, maar soms lukt dit niet. Dan ontstaan er klachten op mentaal en emotioneel gebied. Omdat je lichaam en geest samen werken, heeft dit alles ook impact op je lijf en krijg je ook lichamelijke klachten. Door de ervaring te verwerken, verdwijnen/verminderen emotionele, mentale en fysieke klachten.

Wat er is gebeurd, is dat de gebeurtenis in je BREIN: niet goed in je geheugen is opgeslagen. Het blijft in je korte termijn geheugen zitten i.pv. dat het naar je lange termijn geheugen wordt verplaatst. Waardoor er makkelijk informatie van die gebeurtenis naar boven kan komen. Je hebt daardoor bepaalde gevoelens en gedachten bij de gebeurtenis. Dit zitten als het ware allemaal aan elkaar vast i.p.v netjes opgeborgen op de juiste plek (het lange termijn geheugen). Bij het minste of geringste/ bij bepaalde situaties/beelden/geluiden of in je slaap, word je er weer aan herinnert. Je gaat weer dingen voelen, zien en/of  denken die lijken die op of relatie hebben met datgene wat je toen tijdens de nare ervaring voelde/ervaarde (TRIGGER). Je kunt gevoelens ervaren als

 • Hulpeloosheid/ Machteloosheid, je gevoel van veiligheid is aangetast.
 • Kwetsbaarheid: je voelt je niet meer capabel/hebt het gevoel dingen niet meer aan te kunnen.
 • Gevoel van falen: Dat je dingen niet goed hebt gedaan: je voelt schaamte of schuld.
 • Het gevoel krijgen dat je niet meer oké/goed genoeg bent zoals je bent: je zelfwaardering is verminderd.
 • Je voelt afschuw naar jezelf of ander(en).
 • Je ervaart heel vaak gevoelens/emoties die je overspoelen zoals verdriet, angst, boosheid, somberheid
 • Je voelt je minder verbonden met jezelf en/of anderen

Vaak is het zo dat je de gebeurtenis (regelmatig) “herbeleefd”. Je hebt dan last van plotseling (opdringende) onaangename angst /spanning gevende beelden of gedachten in de vorm van: Herinneringen, Herbelevingen, Akelige dromen/nachtmerries en Flash-backs: flitsen of gevoel als of precies hetzelfde je weer gebeurd

Je merkt soms dat je erg je best doet om bepaalde dingen te om zeilen / vermijden. Je hebt namelijk last van terugkerende beelden, gedachten en gevoelens. Vaak ga je bepaalde activiteiten niet meer doen en/ of bepaalde personen/ plaatsen vermijden. Dit omdat die je een naar gevoel geven of herinneringen voelt /bij je oproepen en om minder last te hebben van nare beelden, gedachten, gevoelens, sensaties in je lijf.

Je hebt last van allerlei klachten: Je lijf vertoont symptomen, waaruit blijkt dat je meer geprikkeld bent. Je staat meer AAN. Dit merk je aan de volgende klachten:

 • Je hebt (in) slaap- problemen
 • Je hebt last van concentratie- problemen
 • Je hartslag en pols zijn hoger/ versneld.
 • Je ademhaling gaan sneller, deze zit hoger en is oppervlakkiger
 • Je voelt je alert en reageert overmatige waakzaamheid of geïrriteerd/prikkelbaar
 • Je hebt last van schrikreacties: je schrikt snel  (op) van dingen die je hoort of ziet of denkt.  

Als je last heb van een aantal van deze klachten, kan EMDR je helpen. Het helpt ook bij klachten als: Somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuldgevoel /of boosheid, als een nare ervaring de oorzaak is van deze klachten. In de INTAKE zoek ik dat met je uit.

Als de ervaringen zo heftig waren dat je klachten hebt gekregen, die niet verminderen in de tijd, dan noemen ze het dat je “getraumatiseerd “ bent geraakt. Je hebt dan last van het zo genoemde PTSS:  post traumatisch stress stoornis. Wat betekent dat je klachten en stress hebt gekregen na het hebben door gemaakt van een nare ervaring. W

aar het omdraait  is dat de klachten ontstaan zijn als gevolg van één of meer nare “beschadigende” ervaring(en). Dit wordt beschadigend genoemd, omdat de gebeurtenis sporen heeft na gelaten in jouw geheugen. Je denkt, voelt en doet dingen anders en bent minder vrij daarin, dan vóór de ervaring. EMDR kan worden gedaan als je deze klachten al wat langer hebt, dat wil zeggen langer dan 1 maand. Daarnaast is het zo dat de klachten invloed op je leven hebben. Ze beperken je in je dagelijkse leven: je emotionele, sociale en beroepsmatige functioneren. Je bent er veel mee bezig en kunt daardoor het leven niet zo leven als je zou willen/daarvoor deed.

Wat & hoe werkt EMDR

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat heel veel mensen goed op EMDR reageren. Het is een kortdurende therapievorm, zeker als het gaat om een trauma na een 1-malig ingrijpende gebeurtenis. Dan hebben mensen er vaak er al na een aantal sessies baat bij. Je hebt daarna minder last van je klachten. De nare ervaring heeft veel minder effect meer op je dagelijkse leven: je kunt meer dagelijkse bezigheden op pakken en aangaan.

Tot nu toe wordt de werking van de effecten van EMDR verklaard door de combinatie van: het sterk je aandacht te richten op de gebeurtenis & de aandacht die het vraagt om op de vingers/lichtjes /tikjes/ klikjes of trilling te letten. Door deze 2 tegelijk te doen, wordt er een natuurlijk verwerkingsproces op gang gebracht. Omdat het in gedachten houden van een nare ervaring heel levendig wordt ervaren en intens voelt, kost dit je hersenen veel energie. Maar het luisteren naar klikjes, volgen van de vingers van mij of volgen van de lichtjes of voelen van tikjes kost ook veel aandacht en energie. Omdat je eigenlijk maar goed bent in 1 ding tegelijk doen, gaan deze 2 dingen om hun plaatst strijden. Doordat je brein daar zo druk mee is, is er weinig ruimte voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dat geeft de mogelijkheid aan je BREIN om een andere betekenis aan de ervaring te geven.

Het is tijdens de EMDR de taak van jou als cliënt om je uiterste best te doen om je aandacht te richten op de spanning die het plaatje van de gebeurtenis, het gevoel in je lijf en de gedachte die je er bij hebt te weeg brengt. De taak van mij als Therapeut is om de spanning zo hoog mogelijk te houden bij jou en je constant de juiste afleiding te geven, waardoor het verwerkingsproces in beweging blijft.

Hoe weet je of EMDR bij jou kan worden toegepast

Je herkent je misschien bepaalde dingen uit de lijst van klachten/symptomen van hierboven. Dat kan zeker een teken zijn dat je worstelt met de gevolgen van een negatieve ervaring. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zal goed uitgezocht moeten worden. Altijd zal er een aparte EMDR INTAKE SESSIE gedaan worden om dit uit te zoeken. Op 2 manieren kan een EMDR behandeling in mijn praktijk aan de orde komen:

 1. Je vertelt dingen tijdens je CONSULT SESSIE(losse consult sessie of pakket) of ik voel en hoor dingen bij je/ in je verhalen Ik zal het dan ter sprake brengen, als ik denk dat een onverwerkte nare ervaring aan je klachten ten grondslag ligt. Ik geef dan aan dat ik denk dat EMDR een middel kan zijn om jouw bij je klachten te helpen. Ik heb je leren kennen en heb inzicht in je klachten. Een extra EMDR INTAKE is nodig om gedetailleerd je draagkracht en -last, je sociale netwerk, je kracht en energie te onderzoeken: testen/vragenlijsten om zeker te zijn dat je draagkracht voldoende zijn om de EMDR behandeling te ondergaan. Als jij je ook kan vinden in het idee om EMDR te gaan doen, dan gaan we het EMDR traject starten.
 2. De andere manier is als je er achter bent gekomen dat je wellicht last heb van de gevolgen van een nare ervaring. En je hebt gehoord dat ik EMDR behandelingen geef. Je komt dan zelf naar mij toe komt met de vraag om EMDR. Ik doe een EMDR INTAKE. Ik stuur je van te voren VRAGENLIJSTEN om in te vullen die we dan ook bespreken In de intake besteed ik samen met jou tijd en aandacht aan het bekijken of EMDR ook voor jou geschikt is. We zoeken de oorzaak en de achtergronden van jouw klachten uit. Ik maak ook een inschatting van jouw draagkracht, je omstandigheden en de mate dat de klachten je leven beperken aan de hand van de ingevulde vragenlijsten. We kijken of een trauma behandeling op dit moment noodzakelijk en/of nodig is en of EMDR daarvoor de juiste methode is. Of dat er eerst nog VOORWERK gedaan moet worden, om genoeg ENERGIE & (DRAAG)KRACHT te hebben om de behandeling met EMDR succesvol te ondergaan.

Welke voorbereidingen zijn er nodig als je EMDR gaat doen

Belangrijk is dat je genoeg ENERGIE & (DRAAG)KRACHT hebt om de nare ervaring aan te gaan. Dit wordt onderzocht in de EMDR INTAKE. Soms kun je zo slecht in je vel zitten, dat er eerst aan je kracht & energie gewerkt moet worden. Of heb je het eerst nog nodig om in je lijf en hoofd wat hulpbronnen te leren ervaren, die je steunen om dit verwerken van de ervaring aan te kunnen gaan. Je moet namelijk in staat zijn bij de nare ervaring te blijven en de emoties te durven laten komen die er bij komen kijken.

Het is daarnaast belangrijk dat je in je omgeving mensen hebt die je er voor je zijn en je STEUNEN in dit proces. We kijken van te voren of dat aanwezig en op orde is en/ of er nog extra begeleiding /hulp nodig is om je voor te bereiden op het aangaan van de ervaring. Van te voren bespreken we hoe je je emoties zo goed mogelijk kan laten opkomen en ook weer de baas kan blijven

EMDR werkt vaak snel, maar  het is  wel zo dat het een INTENSIEVE therapie KAN zijn. Het kan goed zijn om de dag VAN & NA de EMDR sessie GEEN AFSPRAKEN in te plannen voor de rest van de dag. Regel eventueel de 1e KEER iemand die je terug naar huis zou kunnen rijden als je te moe bent om zelf te rijden. Neem rust als je voelt dat je dat nodig hebt: TIJD & RUIMTE voor jezelf nemen. Na de eerste sessie krijgen we beide een goed beeld hoe je reageert op de behandeling, zodat je de volgende sessie(s) daar rekening mee kan houden voor jezelf. DRINK na de EMDR goed veel WATER. Dat helpt je lijf de ervaring opruimen.

Het is ook belangrijk dat je GOED GEÏNFORMEERD bent & vooral voelt over de EMDR-procedure zelf. Zie hiervoor de paragraaf hieronder: Hoe gaat een EMDR sessie in zijn werk. Dit is belangrijk, zodat je niet met vragen of onzekerheden in je hoofd zit tijdens de behandeling. Dat leidt af en zorgt dat je hersenen de ervaring niet goed kunnen verwerken. VERTROUWEN in mij, mijn kennis en ervaring & het gevoel van VEILIGHEID ervaren zijn belangrijk. Dat helpt om je volledig over te kunnen geven aan het verwerkingsproces. Dit zijn dan ook hele belangrijke voorwaarden. Geef het dus ook zeker aan als je dit niet ervaart. Dan kun je beter iemand anders zoeken.

Hoe gaat een EMDR sessie  in zijn werk

Tijdens de EMDR sessie zal ik je vragen aan de nare gebeurtenis terug te denken. Ik zal je vragen om die aan mij te vertellen. Dit doe ik om informatie over de herinnering te verzamelen en om je beter kunnen helpen bij de verwerking.

 • In je hoofd/gedachten ga je naar de nare ervaring toe door die als een FILM weer voor je af te draaien: vanaf waar jij voelt dat het begint tot aan het eind, waarbij JEZELF ZIET in de situatie.
 • Daarna vraag ik je WAAR en WAT je voelt in je LICHAAM, daar leg je je hand op.
 • We kijken welke  NEGATIEVE  CONCLUSIE je over jezelf of de situatie hebt getrokken en bent gaan geloven, die je in het dagelijks leven nu nog belemmerd.
 • Daarna kijken welke POSITIEVE GEDACHTE  je zou willen ervaren/denken over jezelf of de situatie, die je helpen het leven beter aan te kunnen en liefdevoller naar jezelf te kijken
 • Daarnaast vraag ik je op welke plek in de wereld jij je het meest VEILIG VOELT en of je die plek voor je kan zien en voelen. Dit doen we zodat jij het gevoel hebt dat wat er ook gebeurd, je altijd terug kan gaan naar die plek.

Als we deze onderdelen hebben vastgesteld, ga ik je vragen uit die film het ene BEELD te zoeken: Het beeld dat NU nog het meest NAAR voelt en/of je het MEESTE SPANNING geeft, als je er naar kijkt. Je maakt dus een stilstaand beeld van de gebeurtenis. Je neemt als het ware er een FOTO van. Dat is het PLAATJE/BEELD dat we tijdens de sessie gaan gebruiken. Belangrijk is dat het gaat om wat je NU, op dit moment/ in het HEDEN nog spanning geeft als je naar het de film kijkt. Het gaat dus NIET om wat je TOEN het naarste vond.

De vergelijking met een treinreis: De EMDR behandeling is als een treinreis. Je gaat in de sneltrein zitten en buiten je gaat het berglandschap snel aan je voorbij. We gaan over bergen en door dalen. Je stopt af en toe op perrons, maar je stapt niet uit tot het eindbestemming is bereikt. De eindbestemming is als het nare plaatje je helemaal geen spanning /naar gevoel meer bij je oproept.

Om de verwerking in je BREIN op gang te brengen, moeten we de trein eerst aan het rijden krijgen. We willen dat het een sneltrein wordt. Dit gaat het beste en het hardste als we de trein eerst de berg op trekken net als het karretje van de roller coaster/ achtbaan.  We gaan daarom de trein eerst op een berg zetten. 

Dit doen we door naar de ervaring toe te gaan: Het naarste of meest spanning gevende FOTO/ Beeld/ PLAATJE  in je hoofd + De negatieve GEDACHTE/ conclusie die je over jezelf  of de situatie hebt getrokken + de EMOTIE/gevoelens die opkomen bij het denken aan de nare herinnering en naar de + de PLEK IN JE LIJF te gaan, waar je het meeste spanning/ sensaties in je lichaam voelt, als je terug denkt aan dat specifieke moment van de ervaring.

Ik zal je regelmatig even vragen om op een SCHAAL van 0-10 aan te geven hoe veel spanning het kijken naar de FOTO geeft. Waarbij 0=helemaal geen spanning en 10=de meest erge spanning en naarheid die je maar voelt. Daarmee weet ik in hoeverre de verwerking op gang is/ goed gaat. Vooraf  bepalen we op welke manier we de EMDR gaan doen, op welke manier we je BREIN gaan afleiden van de nare ervaring. Er wordt een keuze gemaakt uit 1 van de volgende 5 mogelijkheden of een combi er van (de  STIMULI):

Dus terwijl je je concentreert op het PLAATJE, het gevoel in je lijf en de negatieve gedachte, zal ik je vragen om ondertussen te letten op 1 van de gekozen  deze STIMULI. We doen dit een aantal keer, dat  heet een SET. Dit alles brengt een stroom van ASSOCIATIES op gang, en dat kan van alles zijn: Gedachten , Beelden , Gevoelens , Lichamelijks sensaties, Inzichten: Dit betekent dat de verwerking in gang is gezet: De trein gaat heel snel rijden en je ziet van alles buiten bewegen.

Na elke SET krijg je even RUST. Ik laat je een paar keer diep ademen. Ik vraag je daarna wat er is gebeurd. Ik stel je vragen als: Wat komt er (nu) in je op? of Wat gaat er door je heen? Ik stel je deze vragen heel regelmatig.

Jij vertel me dan elke keer weer: zo KORT en duidelijk mogelijk wat je denkt, ziet, voelt , hoort, welk inzicht je kreeg of welke sensatie je waarneemt. Ik vraag je daarna je daar op te concentreren. Ik zorg gelijk ook voor dat er weer een afleidende prikkel/stimuli zijn om op te concentreren. Nadat ik je vraag je weer er op te concentreren, kunnen er de volgende dingen gebeuren: Je gaat nog weer iets dieper voelen, Je gaat dingen duidelijker zien/ ervaren en er komen meer gedachtes komen boven. Er komen andere beelden, gedachten of gevoelens boven. Of er gebeurd even niks.

NB: Belangrijk is dat je weet dat het NIET op een bepaalde manier hoort te gaan, Het gaat zoals het gaat.  VERTROUW er maar op dat er gebeurd wat er moet gebeuren. Ik ben er telkens bij als steun. Ik zorg dat het goed met je blijft gaan, Vertel me gewoon elke keer zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk wat je denkt, voelt, ziet, hoort. Zo kan ik jou het beste helpen en er door heen begeleiden. Vraag je niet af wat er zou moeten gebeuren, dat zorgt dat het proces zal vertragen. Je brein weet en doet precies wat het moet doen.

Ik vraag je altijd, nadat je heb vertelt wat er in je opkomt/wat gaat er door je heen ging, om je daarop te CONCENTREREN. Daarna kunnen er dingen veranderen en soms ook niet. Ik zal je vragen je te concentreren op de meest opvallende verandering. Waarna ik  weer een SET doe. Dit doen we net zo lang tot het PLAATJE geen spanning/naarheid meer geeft. Ik zal je tussen door vragen op een SCHAAL van 0-10 aan te geven: hoe naar het PLAATJE NU nog voelt. Dan weet ik hoever je in je verwerkingsproces bent.

Besef altijd dat als een trein van een berg afgaat, dat het snel en heftig kan zijn. Maar na de berg komt ook altijd weer in het DAL: waar de trein tot stilstand komt en waar rust en ontspanning is. Het proces dat tijdens de EMDR plaatst vindt, lijkt soms alsof je een reis in een trein maakt. Je ziet van alles (buiten ) aan je voorbij gaan. Soms zonder je te realiseren wat er precies voorbij aan je gaat. Het belangrijkste is dat de trein blijft rijden en je het volgende station bereikt. Laat het gewoon gebeuren wat er vanzelf gebeurt. Soms kan het worden ervaren als een heftige rit omdat de trein heel snel gaat en je intense emoties kan ervaren.

Soms kan je een beetje overvallen worden door de intensiteit van je gevoelens. Het is belangrijk dat we toch door gaan. Ik zal je ondanks die heftigheid dan toch duidelijk en beslist zeggen, je te concentreren daarop. En de afleiding te volgen. Ik zal het tempo daarvan ook verhogen. Dit doe ik omdat: Hoe intenser de gevoelens, hoe beter een snelle afleiding helpt en hoe beter de ervaring verwerkt wordt. Alleen als je echt wilt dat de trein STOPT, dat is alleen in heel uitzonderlijke situaties, is er altijd de mogelijkheid om de “noodrem” te gebruiken als je het niet meer aan kan.  Laat me dit weten, door je HAND op te steken, dan stoppen we direct.

Als het PLAATJE geen spanning meer oproept en je negatieve gedachte is veranderd, gaan we naar de volgende FASE. We gaan een POSTITIEVE gedachte/conclusie toevoegen. Ik zal je een aantal keer vragen hoe GELOOFWAARDIG die UITSPRAAK NU voor jou voelt. Ik zal je vragen het beeld in je hoofd te nemen en dan tegen jezelf de positieve gedachten die we uitkozen te zeggen: ik ben….. Het is….. Ik vraag je dan hoe geloofwaardig dit voor je voelt op een schaal van 1-7. Elke keer vind er daarna weer een SET plaats en zal de geloofwaardigheid toenemen. Als de geloofwaardigheid 6/7+ is , zijn we klaar met de positieve gedachten aan je denken toe te voegen.

Als laatste gaan we dan nog: Kijken wat je tijdens deze sessie geleerd hebt, zodat we het altijd POSITIEF AFSLUITEN. En/of we gaan nog naar een moeilijke toekomstige situatie kijken, die lijkt op /connecties heeft met de ervaring die we behandeld hebben. We gaan aan die toekomstige situatie een andere richting geven. Zodat je in de toekomst bij een soortgelijke situatie: je anders zal voelen, anders zal denken en handelen/ doen. We maken afspraken over het vervolgtraject en andere afspraken rond de verwerking: dagboek bij houden & bereikbaarheid van mij.

Wat zijn de te verwachte effecten

Doordat we regelmatig naar het beeld gaan en jij je er op concentreert, terwijl je brein ondertussen wordt bezig gehouden met het volgen van mijn vinger/klikjes, lichtjes of tikjes (de  SET), zorg dat ervoor dat jij je de herinnering langzamerhand als minder heftig gaat ervaren. De kracht en de lading nemen af van je gevoelens, gedachtes en sensaties in je lichaam. Je denkt minder negatief over jezelf. Het wordt ook elke keer een beetje makkelijker om aan de nare gebeurtenis terug te denken. We gaan door totdat

 • Je geen enkele spanning meer ervaart bij het kijken naar het beeld/plaatje.
 • En de gedachtes niet meer negatief zijn als je aan de ervaring denkt.
 • Je kunt weer positief naar jezelf en de situatie kijken.

Vaak zal het beeld waar we mee werken ook zelf veranderen: hij kan waziger worden of kleiner of wat dan ook, maar jij zult voelen dat ze minder impact hebben. Ook kunnen prettige stukjes van de gebeurtenis langs komen. Er kunnen spontaan nieuwe gedachtes en inzichten bij je boven komen, waardoor je op een andere manier naar de situatie kan kijken. Je hebt de gebeurtenis dan een andere BETEKENIS gegeven. Dit alles zorgt er voor dat deze ervaring een plek krijgt in je leven. Klachten op fysiek, emotioneel en mentaal niveau verbeteren en/of verdwijnen,. De oorzaak is namelijk aangepakt.

Zijn er ook nadelen

Soms kunnen er ervaringen boven komen, waar je niet meer van wist dat je die ook had meegemaakt. Deze kunnen gelijk mee verwerkt worden. Maar soms kan het nodig zijn deze met een nieuwe EMDR behandeling aan te pakken, dat hangt af hoe deze ervaringen met elkaar verbonden zijn en wel of niet het zelfde thema hebben. Elke ervaring is te vergelijken als een bos met bomen. We kappen de grootste boom om, de ervaring/beeld met de meeste spanning. In de meeste gevallen vallen de bomen die in de buurt staan mee om.

Na de EMDR sessie kunnen de effecten van de behandeling nog (even) doorwerken. Dat is goed, het betekent dat je hersenen alles aan het verwerken zijn. Je brein en lijf zijn een nieuwe balans aan het zoeken. Het is als een sneeuwbol die flink geschud is en waar langzaam de sneeuwvlokjes weer aan het neervallen zijn en uiteindelijk weer op de grond liggen. Het kan je het gevoel geven dat je even wat minder controle hebt. Er kunnen nieuwe beelden of gevoelens boven komen. Meestal duurt dat 1-3 dagen. Je kunt bij vragen altijd contact met mij opnemen.  Na een aantal dagen is er een nieuw evenwicht ontstaan in je lijf en brein. Het helpt je om een DAGBOEK/NOTIETUEBOEKJE gebruiken om de dingen die later boven komen te noteren. Dat helpt bij het proces en onze volgende sessie. We zullen die daar bespreken. Daarnaast helpt bij het verwerkingsproces.

Hoe nu verder?

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of  meer willen weten, laat het me weten. Neem je vragen mee naar het volgende consult of stel ze via een belletje, whatsappje of mailtje. Vraag je je af of behandeling met EMDR ook geschikt is voor jouw klachten/ om jouw klachten te verminderen? Neem dan gerust contact met mij op. Maak een afspraak dan kunnen we tijdens een VRIJBLIJVEND (KENNISMAKINGS)GESPREK al deze zaken samen doornemen. Zoals ik in het begin al aangaf: is het voor het proces heel belangrijk dat je alles hebt begrepen, dat je gemotiveerd bent en je met vertrouwen in jezelf en mij er in staat. Dus schroom niet om je vragen te stellen. Daar ben ik voor!!!

In het eerste consult doen we een EMDR INTAKE en stuur ik je daar aan vooraf een aantal VRAGENLIJSTEN. Waardoor ik een goe d beeld krijg van je klachten, je levensloop met de belangrijkste gebeurtenissen in je leven, je draaglast en draagkracht.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem Contact op en stel je vraag!! Warme groetjes,

Karolina Wolvekamp