Beroepsvereniging

Welkom in mijn Praktijk: Praktijk-by Karo. Sinds januari 2022 ben ik toegelaten tot de beroepsvereniging CAT Collectief.
Dat betekent dat mijn praktijk gescreent en certificeert is: Met deze toelating is de kwaliteit van mijn diensten garandeert aan jou/ mijn klanten. Deze toelating is teken van betrouwbaarheid en geschooldheid. Het CAT -(muur)schild is daar het bewijs van.

Daarnaast is het zo dat vanaf 1 januari 2017  ik als alternatief genezer verplicht ben aan de nieuwe WET WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen.

Je mag vlgs die wet je niet als werkzaam alternatief therapeut presenteren en je mag niet werken als alternatief genezer als je onderstaande zaken niet geregeld hebt:

Om te mogen werken als alternatief behandelaar moet ik er voor zorgen dat mijn klachtenregeling voldoet aan deze nieuwe wet (Wkkgz). Ik moet ervoor te zorgen dat ik ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met een deugdelijk klacht en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. Via CAT Collectief is dit voor mijn praktijk geregeld bij het  GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).  Dit is een gespecialiseerde door het rijk/overheid erkende Wkkgz geschilleninstantie voor alternatieve therapeuten.

Voor mijn praktijk en dienstverlening  heb ik een  beroeps-/bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering af gesloten bij de  BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Zodat ik verzekerd ben, mocht er toch ooit eens iets mis gaan. Natuurlijk hopen we dat dat nooit nodig zal zijn.  Ik zal er ook alles aan doen om mijn beste kennis en kunde te geven in mijn consulten.

Daarnaast maakt de nieuwe wet het indienen van schadeclaims makkelijker voor jou als cliënt als de behandeling in mijn praktijk niet naar tevredenheid is verlopen.

Mocht je na deze info nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Warme groetjes, Karolina