langepaarsebloembreed
Privacy beleid

Praktijk-by Karo & jouw persoonlijke gegevens

In Privacy beleid staat beschreven hoe ik omga met jouw persoonlijk gegevens in mijn HOLITISCHE praktijk-by karo voor Hooggevoeligheid.

Ik ben Karolina Wolvekamp, ik ben de eigenaresse en de Holistische & Natuurgeneeskundige Therapeute van Praktijk-by Karo. Verder genoemd in dit beleid, als ik/Praktijk-by Karo. Het Privacy beleid gaat over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De regels en afspraken rondom je persoonlijke gegevens verkrijgen, verzamelen, bewaren en gebruiken, zodat je weet hoe er met jou persoonlijke gegevens gegaan wordt.

Ik Karolina Wolvekamp, Eigenaresse en Therapeute van Praktijk-by Karo ben mij bewust van het vertrouwen dat jij in mij en mijn praktijk stelt. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om je Privacy goed te waarborgen. In deze Privacyverklaring verklaar ik welk en hoe ik om ga met jou persoonsgegevens.

Ik controleer regelmatig of ik aan dit Privacy beleid voldoe. Als je vragen hebt over dit Privacy beleid kun je contact met mij opnemen. De contact-gegevens van Praktijk-by Karo staan onderaan deze Privacyverklaring vermeld. Als je mijn praktijk bezoekt, ga ik van uit dat je de Algemene voorwaarden en deze Privacy verklaring en -beleid gelezen hebt en akkoord gaat. Ik zal bij de eerste afspraak via een mail je vragen digitaal accoord te gaan.

Verwerken van je persoonlijke gegevens

Praktijk-by Karo verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of deze gegevens zelf aan mij opgeeft. Praktijk –by Karo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De belangrijkste manier om dit te kunnen waarborgen is het gebruik een AVG computersysteem voor het verwerken van je persoonlijke gegevens. Dit is een administratie en cliënten rapportage systeem. Ik ben de enige die daar toegang in heeft. Het programma wat ik daarvoor gebruik is MIJNDIAD, deze is volledig AVG-proof. Ik noteer je gegevens en persoonlijke informatie tijdens de consulten schriftelijk, maar verwerk deze daarna direct in MIJNDIAD en de schriftelijke versies worden versnipperd/uitgewist.

Welke persoonlijke gegevens verzamel ik en waarom ik ze verzamel

Voor het behandelen van jou zijn vaak bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou nodig. Deze zal ik aan je vragen aan mij te verstrekken om een compleet mogelijk beeld te hebben van jou en je situatie, waardoor mijn behandeling zo optimaal mogelijk kan aanpassen aan jou. Deze worden in het AVG-veilige cliënten rapportage systeem MJNDIAD opgeschreven. Gegevens die ik daar voor nodig zijn voor de behandelingen zijn:

 • Gezondheidsgegevens en klachten/symptoom beschrijvingen
 • Medicatie gebruik
 • Onder welke behandelingen je nog meer bent van een (huis)arts, specialist of therapeut of paramedici.
 • Werk/sport/gezinssituatie

Je persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt om:

 • Jou te kunnen bellen, whatsapp of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening richting jou uit te kunnen voeren.
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Je klachten en vragen zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 • Je behandeling zo optimaal mogelijk uit te voeren
 • Het bijhouden van de voortgang van de behandelingen
 • Het afhandelen van betalingen

Gegevens van jou in mijn telefoon

In mijn telefoon staan alleen je naam,  je telefoonnummer en eventueel @ adres voor het gebruik van Whatsapp. Whatsapp wordt gebruikt voor het verzenden van berichten over afspraken en korte vragen over je behandeling en voor het versturen van betaallinken voor de betaling van mijn consulten vanaf mijn zakelijke rekening. Mocht je dit liever niet hebben, geef dit dan bij mij aan dan treffen we een andere regeling.

Emails worden vanuit Praktijk-by Karo vanuit de beveiligde omgeving van MIJNDIAD verstuurd als het gaat om gevoelige persoonlijke gegevens. En worden desgewenst met persoonlijke code verstuurd om te ontgrendelen.

Het bewaren van je persoonlijke gegevens

Wanneer je een e-mail, whatsapp, sms of ander bericht naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die gegevens bewaar en/of overneem en opsla in MIJNDIAD. Ik vraag alleen naar persoonlijke informatie en je persoonlijke gegevens als die voor de desbetreffende behandeling of facturatie relevant zijn. Hierdoor is behandeling in mijn praktijk mogelijk. Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Contactformulieren

Bij het invullen van contactformulieren en de invullende gegevens op het contactformulier wordt er altijd het volgende in acht genomen

 • Je gegevens worden alleen gebruikt voor datgene waar je je toestemming voor geeft en voor elke afzonderlijke handeling wordt apart toestemming gevraagd.
 • Er zal altijd om toestemming aan je gevraagd worden voor het gebruik van de van je naam & emailadres en/of telefoonnummer
 • Er zal altijd om toestemming aan je gevraagd worden voor het toesturen van nieuwsbrieven
 • De gegevens die gevraagd worden bij het inplannen/boeken van een consult via de ONLINE PLANNER via de website worden opgeslagen in MIJNDIAD en persoonlijk bewaard en behandeld, zodat je persoonlijk benaderd kan worden om het consult te bevestigen, verzetten of annuleren.
 • In corona tijd zal je mailadres gebruikt worden om op de dag van het consult een Gezondheidscheck vragenlijst te sturen en in te vullen. De vragenlijst wordt bewaard in je persoonlijke beveiligde dossier

Informatie aan derden/met wie ik jouw gegevens en data deel

Ik gebruik de gegevens die ik verzamelALLEEN om mijn praktijkvoering te kunnen doen. Praktijk-by karo verkoopt de gegevens NIET aan derden. Praktijk-by Karo zal alleen gegevens aan derden verschaffen op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van jou als dat noodzakelijk of wenselijk is voor je gezondheid. Voordat deze gegevens verleent worden, word deze eerst  met jou gedeeld. By akkoord met de inhoud, ontvangt je altijd een kopie van de verstrekte gegevens. Je ondertekent na akkoord een akkoordverklaring voor het verschaffen van informatie aan de betreffende derde(n) partij. Praktijk by Karo zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Social media gebruik Praktijk-by karo

Praktijk-by Karo maakt gebruik van de volgende Social Media kanalen: Facebook en Instagram .om haar diensten kenbaar te maken. Daarnaast word Social Media gebruikt om informatie te delen. De social media-kanalen hebben hun eigen privacy verklaringen, mocht je willen weten hoe ze met privacy om gaan, kun je dit daar lezen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Media gebruik van de site door bezoekers

Het is niet toegestaan om afbeeldingen en teksten die op de website en in mijn Social media staan zonder toestemming te gebruiken. Mocht je interesse hebben in tekst of afbeeldingen, laat het me dan weten. Dan kunnen we kijken of het mogelijk is dat ik die met je deel. Berichten op social media mogen gedeeld worden, mist de naam Prak-by Karo of #praktijk-bykaro er in vermeld wordt.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen ik voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Verder wordt bij de eerste keer dat je mijn website gebruikt, gevraagd welke cookies jij wilt dat ik toepas. Je kunt je instellingen altijd aanpassen

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht je persoonsgegevens in te zien. Dit zal gebeuren in bijzijn van Praktijk-by Karo. Je hebt altijd het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk-by Karo.

Opgesteld 23 oktober 2020: Hierbij verklaar ik mij te houden aan de bovenstaande Privacy beleid:

 • Praktijk-by Karo
 • Karolina Wolvekamp
 • Meerkoet 32
 • 3907 HC Veenendaal
 • 06-27858776
 • karolina.wolvekamp@praktijk-bykaro.nl
 • BTW nummer NL001925618B16
 • kvk nummer 56754361